Archive | July, 2007

The forgotten: Sriyanie’s story from Welikanda

ගරු ජනාධිපතිතුමනි. අධ්‍යාපන ඇමතිතුමනි විශ්ව විද්‍යාල ප‍්‍රතිපාදන කොමිසමේ සභාපතිතුමනි විශ්ව විද්‍යාලයට යෑමට සියලූ සුදුසුකම් තිබු මේ දැරීයට එය අහිමි වුයේ පදිංචි දිස්ති‍්‍රක්කය වැරදීම නිසාද? එය මකා දමා හෝ නැවත අයදුම් පතක් ගෙන්වා ගෙන හෝ මේ තරුණියව විශ්ව විද්‍යාලයට ගන්න යුතුකමක් අදාල නිලධාරීන්ට නොසිතුනේ මන්ද? මෙවන් දුප්පත් දරුවන්ට මේ රටේ ඇති එකම අවස්ථාව ඉගෙන ගැනීම නොවන්නේ […]

The unlearnt lessons of July 1983

මළ ජූලි හතකින්වත් පාඩමක් ෙනා ගන්නා… Photo credit: Tamilnation.org My article deals with the social and political after-effects of one of the most despicable episodes in Sri Lankan history – the ethnics riots of July 1983. I examine how in the intervening years, Sri Lanka’s political establishment has failed to address the growth of hate […]

The Indo-Lanka Accord – Some reflections 20 years hence

ඉන්දු ලංකා ගිවිසුම (1987 ජූලි- 2007 ජූලි): අවස්ථාවක්ද? බලහත්කාරයක් ද? “ඉන්දු ලංකා ගිවිසුමෙහි දසවන සංවත්සරය අවස්ථාව පෙන්නුම් කරන්නේ එහි අරමුණ වු ජනවාර්ගික ගැටළුවට දේශපාලන විසඳුමක් සොයා ගැනීමෙහි ලා ශී‍්‍ර ලංකාව ඇදහිය නොහැකි තරම් ආපස්සට ගමන් කර ඇති අන්දම ය.” In this article I go back in time and look at the Indo-Lanka Accord the the […]

An inconvenient history: A reply to Victory Ivan’s viewpoints on criminal defamation

වික්ටර් අයිවන්ට පිළිතුරක් : තවත් බොහෝ දේ තිබේ උවිඳු කුරුකුලසූරිය “සාපරාධී අපහාස නීතියට එරෙහිව මෙන්ම ජනමාධ්‍ය නිදහස වෙනුවෙන්ද වික්ටර් අයිවන් විශාල වැඩ කොටසක් කර ඇති බව අවිවාදිතය. එහෙත් ඒ සියල්ල තමන් තනිවම කළ ඒවා ලෙස සැලකීම හොඳ නැත. අනෙක් අතට පසුගිය වසර වන තෙක් වික්ටර් අයිවන් නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරයේ ලේකම්, කැඳවුම්කරු, උපලේකම් ආදී විවිධ තනතුරු […]

Let’s stop corruption in Sri Lanka!

A litany of socio-political problems we face today can directly or indirectly be traced back to the existence and growth of corruption. Bordering on criminality, exacerbating extreme poverty, stifling economic development and ultimately frustrating democracy and good governance, corruption – from bribery and extortion to fraud and nepotism – is a wretched phenomenon that progressively […]

Shedding the Master: The Challenge for the Muslims

Shanthi Sachithanandam “There is among the Ceylon Moors diverse opinion on this question in this house and throughout the country. Those who are living in the Sinhalese areas are definitely for the Bill. Some of them are most enthusiastic. But my own view is that, in the final analysis the choice for us is between […]

Song of the Sleepless River: Music, racism and resistence

In the past two months Hugh Masekela and Afroreggae have given sold-out concerts in the Barbican. But this note is not about jazz or reggae; it traces some reverberations and reflections these events evoked. Hugh Masekela, the famous trumpet player, used his music as a channel of contribution to the freedom struggle of his people. […]

Emergency…

Here is an extract from “Emergency ’58 – The Story of the Ceylon Race Riots”, a book Tarzie Vittachi wrote in 1958. Between eight and ten o’clock that morning the situation all over the country, notably in Colombo district, Kurunegala, Polonnaruwa and the Batticaloa—Eravur area had deteriorated so badly that even the stoutest heart and […]

School admissions

R.M.B Senanayake The Supreme Court is looking into the Education Ministry circular on School Admissions. According to a writer in the Daily News the court wants to ensure equal treatment for all children. Presently the school admissions are based on several quotas – for children of past students, neighborhood or area based quota, preference for […]

Vienna Convention and Sri Lankan Child Worker on Death Row

Donna E. Chung, Ph.D. International Trade and Labour Compliance Advisor Sandler, Travis & Rosenberg, P.A. Washington, D.C. 20 July 2007 On 15 July 2007, just one day before the deadline, a judicial appeal was filed to save Rizana Nafeek, a Sri Lankan teenager, from facing execution in Saudi Arabia. Had this deadline passed without an […]

Dallas – Are you listening? Part II

පුරවැසි සටහන්: ඩලස් ඔබට ඇහෙනවාද? My first post on public transport in Sri Lanka (see Dallas – Are you listening?) ended with a challenge to the Minister of Transport to do something about the dilapidated public transport mechanisms. Part 2 brings out more examples of a dysfunctional system that subjects thousands of citizens to hellish […]

Wars and Waves: Sri Lanka’s internally displaced

The 28 minute documentary “Wars and Waves: Sri Lanka’s internally displaced” that was produced by COHRE, and directed and written by me, is available online. There was a small private launch a week ago in Colombo. COHRE plans to do a larger public screening followed by a discussion in the coming weeks. The purpose of […]

“Our people are at your mercy” – Tamils flee Sri Lanka conflict

“I have a moral duty to pacify wherever there is irritation given to the Sinhalese. I have a duty to pacify them and tell them our people are at your mercy. They are running away from the LTTE’s atrocities – you have a duty to protect them” says Anandasangaree in this Al Jazeera video that […]